PRIVACYVERKLARING 

Bij Arluca Kitvoegafdichting B.V. vinden we privacy erg belangrijk. We gebruiken jouw  gegevens dan ook geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Arluca Kitvoegafdichting B.V.  via info@arlucakitvoegafdichting.nl.  

ARLUCA KITVOEGAFDICHTING B.V.  

Arluca Kitvoegafdichting B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 65210107, als besloten vennootschap, gevestigd te Tilburg aan de Jan Frederik  Vlekkeweg 6-10.  

GEGEVENS  

Welke gegevens gebruikt Arluca Kitvoegafdichting B.V. van jou? En hoe gaat Arluca  Kitvoegafdichting B.V. om met jouw gegevens?  

Gegevens voor werkzaamheden  

 • Naam, bedrijfsnaam  
 • KvK-nummer  
 • E-mail  
 • Telefoonnummer  

Deze gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk (online) van dienst te kunnen  zijn. Door middel van (online) vragenlijsten en/of calculators kan Arluca Kitvoegafdichting  B.V. ook nog andere gegevens tot zijn beschikking krijgen om jou zo goed mogelijk van  dienst te kunnen zijn. Deze gegevens bewaart Arluca Kitvoegafdichting B.V. tot 2 jaar na de  overeenkomst.  

CRM-systeem  

 • Naam, bedrijfsnaam  
 • KvK-nummer  
 • E-mail  
 • Telefoonnummer  
 • Aankoopgeschiedenis  

Deze gegevens slaat Arluca Kitvoegafdichting B.V. op om de goede klantrelatie te kunnen  waarborgen. Arluca Kitvoegafdichting B.V. verwijdert deze gegevens na 2 jaar. Mocht je  eerder een verzoek indienen of we zijn iets anders overeengekomen, dan verwijderd Arluca  Kitvoegafdichting B.V. je gegevens eerder.  

Facturatie & Finance  

 • Naam, bedrijfsnaam  
 • KvK-nummer  
 • Btw-nummer  
 • Adres  
 • E-mailadres  
 • Telefoonnummer  
 • Saldo 

Voor Arluca Kitvoegafdichting B.V. is het van belang om deze gegevens te verwerken, omdat we anders de betaling niet kunnen verwerken. De Belastingdienst verplicht ons om  

deze gegevens 7 jaar te betalen.  

Klachten  

 • Naam  
 • E-mail  
 • Klacht  

Mocht je een klacht hebben over Arluca Kitvoegafdichting B.V. dan is het van belang dat  Arluca Kitvoegafdichting B.V. deze goed kan afhandelen. Hiervoor hebben we deze  gegevens van je nodig. Arluca Kitvoegafdichting B.V. zal je klacht binnen 6 maanden  afhandelen. Na deze periode worden je gegevens verwijderd.  

Commerciële doeleinden  

 • Naam  
 • E-mailadres  

Deze gegevens gebruikt Arluca Kitvoegafdichting B.V. voor direct marketing zoals  nieuwsbrieven, sociale media, advertenties en de website. Arluca Kitvoegafdichting B.V.  verwijdert deze gegevens zodra jij je uitschrijft of aangeeft dat je geen interesse meer hebt  in Arluca Kitvoegafdichting B.V. Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven  

Website  

 • Naam, bedrijfsnaam  
 • Adres  
 • Telefoonnummer  

Deze gegevens gebruikt Arluca Kitvoegafdichting B.V. om contact met je op te nemen.  Arluca Kitvoegafdichting B.V. verwerkt deze gegevens alleen in overige systemen als het  nodig is voor het verdere aanbod van Arluca Kitvoegafdichting B.V.  

Al deze bovenstaande gegevens heeft Arluca Kitvoegafdichting B.V. tot zijn beschikking,  omdat jij deze hebt verstrekt als klant, bezoeker van de website of via het contactformulier.  

Arluca Kitvoegafdichting B.V. kan ook gegevens van jou ontvangen via werknemers van  jouw bedrijf of andere contactpersonen binnen jouw bedrijf.  

Arluca Kitvoegafdichting B.V. verzamelt alleen gegevens van minderjarigen met ouderlijke  toestemming. Mocht het voorkomen dat Arluca Kitvoegafdichting B.V. gegevens heeft  verzameld zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact op via  info@arlucakitvoegafdichting.nl.  

JOUW RECHTEN  

Inzage van je persoonsgegevens; je kunt altijd een verzoek doen om je gegevens in te  zien. 

Recht op wijziging: je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens, waar deze  onvolledig zijn, te wijzigen.

Recht om je gegevens te laten verwijderen en/of te laten intrekken; je kunt je gegevens op grond van wettelijke grondslagen laten verwijderen en/of je toestemming voor het  

verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Let hierbij wel op dat dit gevolgen kan  hebben voor de diensten die Arluca Kitvoegafdichting B.V. aan je levert. Je kan de verwerking van je persoonsgegevens beperken op grond van wettelijke  elementen. 

Je hebt recht om je gegevens over te laten dragen aan een andere aanbieder.  Je hebt altijd recht van bezwaar; op grond van wettelijke grondslagen kun jij altijd  bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

DERDEN  

Arluca Kitvoegafdichting B.V. zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Dit zal  alleen gebeuren als dit nodig is voor de bedrijfsvoering of als het moet vanuit een  wettelijke bepaling. Het kan nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan  partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst. Arluca Kitvoegafdichting B.V. zal daarom  met derde partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten, zodat Arluca Kitvoegafdichting  B.V. jouw privacy kan blijven waarborgen. Arluca Kitvoegafdichting B.V. zal nooit gegevens  doorverkopen aan derde partijen.  

SLOTBEPALING  

Arluca Kitvoegafdichting B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het is  dus raadzaam om deze privacyverklaring met regelmaat door te nemen. Mocht je vragen  hebben over deze privacyverklaring of over de wijze waarop Arluca Kitvoegafdichting B.V.  je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@arlucakitvoegafdichting.nl.  

Voor klachten over het gebruik van jouw gegevens of de manier waarop Arluca  Kitvoegafdichting B.V. met jouw gegevens omgaat, kun je ook een e-mail sturen naar  info@arlucakitvoegafdichting.nl of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

© 2024 – Arluca Kitvoegafdichting B.V.